Legepatruljen

På Brønshøj Skole er Legepatruljen en del af en større trivselsindsats.

Legepatruljen har som mål at få eleverne til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen gennem leg i frikvartererne. Nogle elever  på 5. årgang er blevet uddannet til  at være en del af legepatruljen. I frikvarterne er det legepatruljens opgave at sætte gang i legen for de yngre skoleelever. Dermed er legepatrujlen med til at styrke et af Brønshøj Skoles mål; at skabe en sammenhængskraft mellem de store og små elever. Samtidig er Legepatruljen med til at skabe mere liv i skolegården - både fysisk og socialt!

Brønshøj Skole - Sangen

 

Brønshøj Skole er fuld er sang og musik. Klik og lyt

 

"Sammen om at stå på egne ben"

Undervisning

Brønshøj Skole er til for eleverne, og alle beslutninger bliver taget med det sigte at give eleverne de bedst mulige forudsætninger for personlig udvikling.
Vi stræber efter at gennemføre en differentieret undervisning, hvor hver enkelt elev blev udfordret. En undervisning,
hvor der er opstillet læringsmål for hver enkelt forløb, og hvor eleverne bliver stillet meningsfulde opgaver og problemstillinger.
Al undervisning bliver planlagt i teams, så den enkelte lærers kompetencer bliver udnyttet på bedste vis til gavn for elevens læring.
Det er en værdi for Brønshøj Skole, at hver enkelt lærer er en reflekterende praktiker i en fælles læringskultur,
og at der hver dag arbejdes på at gøre en god undervisning endnu bedre.

Gammel elevfest

Gammelelev er aflyst i år.