Valg til Skolebestyrelsen

Der holdes valg til Skolebestyrelsen mandag d. 23. maj kl. 17 - 18 på lærerværelset. I den forbindelse holdes der orienteringsmøde onsdag d. 13. april kl 17 - 18.

Der skal vælges tre medlemmer for 4 år og 2 suppleanter for 2 år.

Du kan opstille til skolebestyrelsen frem til d. 20. maj ved henvendelse på skolens kontor.

 

Undervisning

Brønshøj Skole er til for eleverne, og alle beslutninger bliver taget med det sigte at give eleverne de bedst mulige forudsætninger for personlig udvikling.
Vi stræber efter at gennemføre en differentieret undervisning, hvor hver enkelt elev blev udfordret. En undervisning,
hvor der er opstillet læringsmål for hver enkelt time, og hvor eleverne bliver stillet meningsfulde opgaver og problemstillinger.
Al undervisning bliver planlagt i teams, så den enkelte lærers kompetencer bliver udnyttet på bedste vis til gavn for elevens læring.
Det er en værdi for Brønshøj Skole, at hver enkelt lærer er en reflekterende praktiker i en fælles læringskultur,
og at der hver dag arbejder på at gøre en god undervisning endnu bedre.

Udeskole

Fra skoleåret 15/16, er Brønshøj Skole blevet demonstrationsskole af udeskole for Undervisningsministeriet.
Denne nye skoleprofil omfatter hele skolen, men med fokus på implementeringen af  4. og 5. årgang i demonstrationsperioden 15/16.
Undervisningen vil i højere grad end tidligere, have fokus på at inkludere nærmiljøet omkring skolen,
ligesom længere ture væk fra skolen kan blive en realitet, såfremt det understøtter den faglige undervisning.
Udeskolekonceptet på Brønshøj Skole, tager udgangspunkt i de forenklede fælles mål,
og giver samtidig bredere differentieringsmuligheder, derudover giver det eleverne mulighed at indgå i flere
forskellige arbejdsfællesskaber under andre rammer